„Czas na zawodowców” „Czas na zawodowców”
W dniu 7 marca 2018 r. Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki wraz z Panem Piotrem Karaskiem – wicestarostą i Panią... „Czas na zawodowców”

W dniu 7 marca 2018 r. Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki wraz z Panem Piotrem Karaskiem – wicestarostą i Panią Barbarą Długosz – Skarbnikiem Powiatu Oleśnickiego podpisali umowę na dofinansowanie unijnego programu.

„Czas na zawodowców” – to projekt, który zwiększy szanse uczniów ze szkół zawodowych na Dolnym Śląsku na znalezienie zatrudnienia.

Staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, innowacyjne metody dydaktyczne, szkolenia interpersonalne i społeczne, a także mini projekty badawcze oraz obozy naukowe – ta różnorodna gama działań przyczyni się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.

Projekt obejmie 1935 uczniów oraz 160 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska. W ramach projektu odbędzie się  ponad 1250 staży u pracodawców.
Całkowita wartość projektu to nieco ponad 5 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 4,8 mln zł. Czas realizacji projektu: 02.04.2018 – 31.08.2019 r.

Z Powiatu Oleśnickiego w projekcie udział weźmie ok. 200 uczniów i 10 nauczycieli.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Liderem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Partnerami projektu są: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

Źródło : Starostwo Powiatowe Oleśnicy

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.