Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli, w dniu 16. października z okazji, Dnia Edukacji Narodowej. Gala ta... Dzień Edukacji Narodowej

Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli, w dniu 16. października z okazji, Dnia Edukacji Narodowej. Gala ta odbyła się w sali widowiskowej BiFK w Oleśnicy. Nagrodzeni to pedagodzy i pracownicy, szkół miejskich i powiatowych.

Stypendium Jana Pawła II dla uzdolnionej młodzieży ufundowane przez Proboszczów oleśnickich parafii oraz Burmistrza Miasta otrzymali:
1. Zofia Raczkowska uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
2. Aleksandra Konieczna uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:
1. Grażyna Dłubakowska – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
2. Andrzej Filipiak- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
3. Izabela Przyłęcka- nauczyciel I LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
4. Katarzyna Śliwińska- nauczyciel I LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
5. Robert Czarkowski- nauczyciel I LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
6. Marta Faiga- nauczyciel-bibliotekarz I LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
7. Dorota Bogaczyńska-Janik – wicedyrektor II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
8. Anna Połeć- Dziemieszonek- nauczyciel II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
9. Izabela Kuśmierek- nauczyciel II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
10. Adam Wójcik- nauczyciel II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
11. Jolanta Dolata- nauczyciel LO im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
12. Małgorzata Herbeć- nauczyciel LO im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
13. Przemysław Strzelec- nauczyciel LO im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
14. Magdalena Szkudlarek- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
15. Krzysztof Rzepka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
16. Stanisław Lota- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
17. Marek Binkowski- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie
18. Jadwiga Woźniak- nauczyciel-bibliotekarz w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
19. Ewa Sługocka- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu
20. Monika Stempin- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu
21. Krystyna Arciszewska- wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy
22. Alicja Najmrodzka- pedagog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy
23. Ewa Kotwicka- psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy
24. Renata Dąbrowa- psycholog w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Nagrody Burmistrza Oleśnicy otrzymali:
1. Pani Jadwiga Grodzka – Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy,
2. Pani Małgorzata Uruska – Dyrektor SP Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy,
3. Pani Maria Kaczmarek- Łysek – Dyrektor SP Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy,
4. Pan Kazimierz Ubowski – Dyrektor SP Nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy,
5. Pani Dorota Terka – wicedyrektor SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
6. Pani Aneta Pawłowska – nauczycielka Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy,
7. Pani Marzenna Chojnacka – nauczyciel SP Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,
8. Pani Ewa Omiecina – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
9. Pan Robert Banasik – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
10. Pani Agnieszka Gorzelak – nauczyciel SP Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy,
11. Pan Paweł Weliczko – nauczyciel SP Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy,
12. Pani Elżbieta Pawlak – nauczyciel SP Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy,
13. Pani Ewa Bobowska – nauczyciel SP Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,
14. Pani Marta Kowalska – nauczyciel SP Nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy,
15. Małgorzata Smolak- nauczyciel SP Nr 7 im. im. Jana Pawła II w Oleśnicy,
16. Katarzyna Bogacz –Gala – nauczycielka Przedszkola nr 3 w Oleśnicy

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała:
1. Pani Barbara Zdyb – nauczyciel SP Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
1. Pan Robert Banasik – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
2. Pani Barbara Błach – nauczyciel SP Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,
3. Pani Ewa Bobowska – nauczyciel SP Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,
4. Pani Agata Koźmińska – nauczyciel SP Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy.
5. Pani Małgorzata Olszewska – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
6. Pani Maria Jolanta Potępa – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
1. Pan Andrzej Chojaczyk – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
2. Pani Wiesława Dziedzic – pracownik administracyjny SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
3. Pani Maria Kaczmarek-Łysek – Dyrektor SP Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy,
4. Pani Elżbieta Kokot – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Oleśnicy,
5. Pani Małgorzata Marciniak – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
6. Pani Maria Paciorkowska – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
7. Pani Barbara Piasecka – nauczyciel Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy,
8. Pani Jolanta Przybysz – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
1. Pani Joanna Kajmowicz – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
2. Pani Beata Michalak – nauczyciel SP Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,
3. Pan Grzegorz Pilecki – pracownik administracyjny SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
4. Pani Anna Płaneta – nauczyciel SP Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy,
5. Pani Benita Salik – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
6. Pan Dariusz Świerczyński – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
7. Pani Alina Zając – nauczyciel SP Nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy,
8. Pani Iwona Żurawska – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
9. Barbara Zachwyc – kierownik sekcji ds. naliczeń Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:
1. Pan Mirosław Mularczyk – nauczyciel SP Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy,
2. Pani Dorota Musiałek – nauczyciel SP Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy,
3. Pani Ewa Omiecina – nauczyciel SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
4. Pani Joanna Szczegodzińska – nauczyciel SP Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przyznał nagrody za współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2016/2017 dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z Powiatu Oleśnickiego
1. Nagrodę II stopnia za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2016/2017 otrzymuje Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
2. Nagrodę II stopnia za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2016/2017 otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
3. Nagrodę III stopnia za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2016/2017 otrzymuje Gimnazjum nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy
4. Nagrodę III stopnia za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2016/2017 otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

We współzawodnictwie sportowym –
w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych
1. pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy ( za zajęcie VIII miejsca w szkolnym współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach współzawodnictwa Szkolnych Związków Sportowych na Dolnym Śląsku)
2. drugie miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
3. trzecie miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
w kategorii szkół podstawowych
1. Za zajęcie III miejsca w rywalizacji sportowej gimnazjów Miasta Oleśnicy w roku szkolnym 2016/2017 w ramach współzawodnictwa Szkolnych Związków Sportowych na Dolnym Śląsku – Szkoła Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy;
2. Za zajęcie VI miejsca w rywalizacji sportowej szkół podstawowych Miasta Oleśnicy w roku szkolnym 2016/2017 w ramach współzawodnictwa Szkolnych Związków Sportowych na Dolnym Śląsku – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy.

Jako animatorzy sportu szkolnego wyróżnieni zostali:
1. Beata Grzybek- nauczyciel SP nr 8 w Oleśnicy- koordynator powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współorganizator rajdów rowerowych i pieszych
2. Marlena Waga- nauczyciel SP nr 7 w Oleśnicy – koordynator powiatowy Gimnazjady, współorganizator rajdów rowerowych i pieszych,
3. Piotr Glinka- nauczyciel SP nr 2 w Oleśnicy – prowadzący stronę PSZS, współorganizator rajdów rowerowych i pieszych oraz zawodów o randze Mistrzostw Powiatu
4. Mirosław Adamek- nauczyciel SP w Międzyborzu, członek Zarządu PSZS, organizator zawodów o randze Mistrzostw Powiatu w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady
5. Waldemar Czajkowski- nauczyciel SP2 w Twardogóra, wiceprzewodniczący PSZS, organizator zawodów o randze Mistrzostw Powiatu w ramach Gimnazjady
6. Beata Surdej- nauczyciel ZSP w Oleśnicy, koordynator powiatowy Licealiady, organizator zawodów o randze Mistrzostw Powiatu w ramach Licealiady,
7. Marta Kowalska- nauczyciel SP nr 4 w Oleśnicy, współorganizatorka zawodów o randze Mistrzostw Powiatu,
8. Barbara Błach- nauczyciel SP nr 3 w Oleśnicy, współorganizatorka zawodów o randze Mistrzostw Powiatu
9. Ewa Świerczyńska- nauczycielka I LO w Oleśnicy, współorganizatorka zawodów o randze Mistrzostw Powiatu

źródło Powiat Oleśnicki

Mat video:

Galeria zdjęć :

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.