Nowe okręgi wyborcze w Oleśnicy Nowe okręgi wyborcze w Oleśnicy
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y)... Nowe okręgi wyborcze w Oleśnicy

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców.  Podczas wyborów w 2014 roku ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Nowela wprowadza ponadto  dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku.

W związku z nowelizacją rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. do 1 kwietnia 2018 r.  Przy dokonywaniu podziału rada gminy musi uwzględniać liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku, którą to liczbę zgodnie z Kodeksem wyborczym ustala wojewoda. 9 lutego br.  Wojewoda Dolnośląski obwieszczeniem ustalił  ilość   radnych w radzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Podobnie jak w ubiegłych latach Rada Miasta Oleśnicy będzie liczyć 21 radnych.

Radnym Rady Miasta Oleśnica został już przedłożony projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Projekt uchwały zakłada powstanie 4 okręgów wyborczych, w okręgach nr 1, 2, 4 wybierzemy 5 radnych, a w okręgu nr 3 do zdobycia będzie 6 mandatów.

Radni będą procedować przedłożony projekt podczas marcowych komisji stałych Rady Miasta, ostateczny kształt projektu uchwały będzie włączony do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miasta tj. 29.03.2018 r.

Dla ugrupowań politycznych podział okręgów jest ważnym elementem decydującym o przydzieleniu poszczególnych kandydatów do danego okręgu. Można przypuszczać, że podział okręgów przyniesie duże emocje.

 

Rozmieszczenie okręgów wyborczych:

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.