Oleśnica Razem podsumowuje Oleśnica Razem podsumowuje
Na stronie Facebookowej rządzący Oleśnicą ugrupowanie „Oleśnica Razem” opublikował podsumowanie swoich działań od początku kadencji aż do dziś. Poniżej jego treść.... Oleśnica Razem podsumowuje

Na stronie Facebookowej rządzący Oleśnicą ugrupowanie „Oleśnica Razem” opublikował podsumowanie swoich działań od początku kadencji aż do dziś. Poniżej jego treść.

Szanowni Państwo, w październiku minie 46 miesięcy od zaprzysiężenia Michała Kołacińskiego na urząd burmistrza. Trudno zestawić ten czas z dwudziestoletnim sprawowaniem władzy przez poprzedniego włodarza, niemniej mijającą kadencję można uznać za pracowitą i skuteczną.

Oleśnica Razem i Michał Kołaciński odpowiedzialność za miasto przejęli, gdy jego zadłużenie wynosiło 23 miliony. Przemyślana polityka finansowa pozwoliła zredukować je o 10 milionów. Jednocześnie w latach 2015-18 ze źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy łącznie ponad 42 miliony zł!

Pragniemy kontynuować z Państwem wspólne dzieło dalszego rozwoju miasta i proponujemy na kolejną kadencję realizację nowych zadań, w sporej części zgłaszanych przez mieszkańców.

To ani nie początek, ani jeszcze nie koniec Planu dla Miasta, który razem tworzymy od 2014 roku. Przed nami kolejne spotkania i rozmowy. Obiecaliśmy, że Państwa zdanie będzie dla nas najważniejsze. Słowa dotrzymaliśmy (między innymi konsultując kształt sieci szkół, kwestię budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych czy sprawę zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego, o wprowadzaniu narzędzi społeczeństwa obywatelskiego nie wspominając) i nie mamy zamiaru tego zmieniać także i w przyszłości.

Wierzymy, że decydować o najważniejszych dla Państwa sprawach możemy tylko RAZEM z Państwem!

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.