Piesi i rowerzyści pod kontrolą Policji Piesi i rowerzyści pod kontrolą Policji
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy przeprowadzą dzisiaj na terenie naszego powiatu ogólnopolskie działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.... Piesi i rowerzyści pod kontrolą Policji

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy przeprowadzą dzisiaj na terenie naszego powiatu ogólnopolskie działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa – w szczególności pieszych i rowerzystów.

W okresie letnim na drogach zauważyć można zwiększoną liczbę osób pieszych oraz rowerzystów. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu jest poruszanie się przez nich po wytyczonych dla nich miejscach, tj. chodnikach, poboczach, wyznaczonych przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych zgodnie z przepisami. Zarówno piesi jak i rowerzyści nie są też wystarczająco widoczni, zwłaszcza po zmierzchu, przez kierujących pojazdami, którzy często zbyt późno dostrzegają ich na drodze. Możliwość wykonania w takiej sytuacji bezpiecznego manewru jest znacznie utrudniona.

Celem działań, które zostaną przeprowadzone 12 lipca br. w całej Polsce, jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy. Funkcjonariusze chcą również w ten sposób kształtować świadome i kulturalne zachowania wszystkich użytkowników dróg.

Policjanc apelują, aby podczas przechodzenia przez jezdnię ograniczyć prowadzenie rozmów przez telefon, czy przerwać słuchanie muzyki wyjmując słuchawki z uszu. Takie zachowania zaburzają bowiem odbieranie bodźców, które zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu. Powinni o tym pamiętać również biegacze. Nie można przy tym zapominać o elementach odblaskowych, które są niezbędne, aby zapewnić sobie widoczność na drodze.

Latem na drogach pojawia się wielu rowerzyści, oni również zaliczają się do grupy niechronionych. Do większości wypadków, w których poszkodowani są rowerzyści, przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Korzystając z roweru należy zadbać o jego właściwy stan techniczny oraz pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z dróg dla rowerów. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły, jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością i pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.

Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierujący może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Pamiętajmy, aby na drodze zawsze uważać na innych uczestników ruchu.

KPP Oleśnica

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.