Podsumowanie efektów pracy oleśnickiej policji za rok 2017 Podsumowanie efektów pracy oleśnickiej policji za rok 2017
W sali Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy oleśnickiej policji za rok 2017. W odprawie... Podsumowanie efektów pracy oleśnickiej policji za rok 2017

W sali Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy oleśnickiej policji za rok 2017. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Leciejewski. Oprócz kierownictwa KPP w Oleśnicy, w odprawie udział wzięli między innymi komendanci komisariatów, kierownicy posterunków, naczelnicy wydziałów. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy mł.insp. Robert Froń, który ocenił efektywność działań Policji powiatu oleśnickiego w 2017 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane i jakie zaplanowano na rok 2018.

Jednym z elementów odprawy była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu oleśnickiego za 2017 rok. Komendant zaprezentował także wyniki pracy pionu kryminalnego. Jego wystąpienie poparte było miedzy innymi prezentacją największych spraw zrealizowanych w 2017 roku.

Komendant podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu policjantów w realizację swoich obowiązków, jak również dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

Głos zabrali również zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Oleśnickiego Wojciech Kociński.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Piotr Leciejewski podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku.

 

 

sierż.szt. Aleksandra Pieprzycka

Oficer Prasowy KPP w Oleśnicy

Źródło: Komenda Policji w Oleśnicy

GALERIA ZDJĘĆ:

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.