Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
Oleśniccy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia od początku 2018 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy powiatu oleśnickiego. Podliczono liczbę... Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Oleśniccy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia od początku 2018 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy powiatu oleśnickiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

Od początku roku mieszkańcy powiatu oleśnickiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 215 zgłoszeń, z czego 127 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło nieprawidłowości związanych z ruchem drogowym. Internauci zgłosili również 85 miejsc, w których kierujący nieprawidłowo parkują swoje pojazdy, 37 miejsc publicznych, w których spożywany jest alkohol, 13 miejsc gdzie wałęsają się bezpańskie psy. Zgłoszenia dotyczyły dzikich wysypisk śmieci (8), grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (7), oraz akty wandalizmu (5). Kolejne zgłoszenia dotyczyły:

  • znęcania się nad zwierzętami – 5
  • niewłaściwa infrastruktura drogowa – 4
  • niszczenie zieleni – 3
  • żebractwo – 3
  • zła organizacja ruchu drogowego – 3
  • nielegalne rajdy samochodowe – 2
  • bezdomność – 1
  • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych – 1

Takim dodatkowym sygnałem dla funkcjonariuszy, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony jest fakt, że w zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywają się i dotyczą tych samych miejsc. Wskazywane przez internautów zagrożenia są również zbieżne z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat społecznych z mieszkańcami.
W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w okresie pierwszego kwartału br. zgłoszeń, policjanci potwierdzili 122 zagrożenia. Najwięcej z nich dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów.

Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania.
Oleśniccy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

KPP Policja Oleśnica

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.