Pośmiertne odznaczenie dla Oleśnickiego Antyterrorysty Pośmiertne odznaczenie dla Oleśnickiego Antyterrorysty
Oleśnicki antyterrorysta Mariusz Koziarski który poniósł śmierć podczas akcji w Wiszni Małej, został odznaczony pośmiertnie Honorową Policyjną Odznaką „Ponurego”.  Nadanie odznaki... Pośmiertne odznaczenie dla Oleśnickiego Antyterrorysty

Oleśnicki antyterrorysta Mariusz Koziarski który poniósł śmierć podczas akcji w Wiszni Małej, został odznaczony pośmiertnie Honorową Policyjną Odznaką „Ponurego”. 

Nadanie odznaki nastąpiło podczas corocznych uroczystości na leśnej polanie „Wykus” upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej. W tej podniosłej chwili uczestniczył m.in. Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Łukasz Kudlicki.

Polana „wykus” położona w Lasach Siekierzyńskich w Puszczy Jodłowej u stóp Gór Świętokrzyskich już po raz kolejny była świadkiem uroczystości poświęconych życiu i działalności płk. Jana Piwnika „Ponurego”. To właśnie w tym miejscu, na leśnej polanie położonej w sercu Gór Świętokrzyskich przebywali żołnierze Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej, którymi dowodził Jan Piwnik „Ponury”.

Pośmiertnie odznakę wręczono wdowie po bohaterskim policjancie podkom. Mariuszu Koziarskim, funkcjonariuszu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Odznakę wręczył Komendant Wojewódzki Policji  w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, oraz Komendant Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego, a wyrazy szacunku przekaże przewodniczący kapituły Jacenty Frydrych.

Przypomnijmy, odznaka „Ponurego” przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo.  Każdy z nich wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Przypomnijmy- Oleśnicki antyterrorysta został zastrzelony  2 grudnia 2017 roku podczas akcji udaremnienia kradzieży pieniędzy z bankomatu w miejscowości Wisznia Mała.

Źródło: KWP Kielce

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.