Powiatowa Sesja Budżetowa Powiatowa Sesja Budżetowa
18 grudnia, harcerki ZHP (Monika Malinowska, Joanna Noweta, Katarzyna Suchińska), wręczyły staroście Wojciechowi Kocińskiemu, Światełko Betlejemskie, wraz ze świątecznymi życzeniami. Betlejemskie... Powiatowa Sesja Budżetowa

18 grudnia, harcerki ZHP (Monika Malinowska, Joanna Noweta, Katarzyna Suchińska), wręczyły staroście Wojciechowi Kocińskiemu, Światełko Betlejemskie, wraz ze świątecznymi życzeniami. Betlejemskie Światełko Pokoju przybyło do nas z Betlejem, z Groty Narodzenia Pańskiego. Tegoroczne hasło Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”.

Ostatnia sesja Rady Powiatu Oleśnickiego dotyczyła przyszłorocznych finansów samorządu powiatowego, podczas której podjęto uchwałę budżetową Powiatu Oleśnickiego na 2018, oraz uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego  na lata 2018 – 2031, przy 14 głosach za i 9 przeciw. Planowany budżet jest zrównoważony, zarówno dochody jak i wydatki wynoszą 114 milionów złotych. Przewidziano zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu  finansującego, ewentualny deficyt w maksymalnej kwocie 4 milionów. 1,5 miliona pochłonie obsługa długu, 48,5 miliona złotych, z lat poprzednich.
Były burmistrz Oleśnicy Jan Bronś  (PS 2018) wyraził obawę,  że budżet z powodu problemów finansowych szpitala, nie spełnia celu rozwoju powiatu.
Adam Horbacz (FR) stwierdził, że sytuacja szpitala nie napawa optymizmem.
Starosta Wojciech Kociński (z PiS) generalnie był zadowolony z budżetu. Jego zdaniem szpital powiatowy, w roku 2018 się zbilansuje.

MATERIAŁ WIDEO :

GALERIA ZDJĘĆ: 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.