Program Senior Plus dla Oleśnicy Program Senior Plus dla Oleśnicy
Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński wziął udział w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior plus w Ministerstwie Rodziny, Pracy... Program Senior Plus dla Oleśnicy

Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński wziął udział w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior plus w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Na Dolnym Śląsku powstanie: w module I konkursu: 17 placówek dofinansowanych na łączną kwotę ponad 3 mln zł., w tym 7 Dziennych Domów na kwotę ponad 1,7 mln zł. oraz 10 Klubów na kwotę niemal 1,3 mln zł.

W ramach modułu II dofinansowanie otrzyma 14 dolnośląskich placówek na łączną kwotę niemal 1,4 mln zł, w tym: 12 Dziennych Domów na kwotę nieco ponad 1,3 mln zł. oraz 2 Kluby na kwotę ponad 78 tys. zł.

Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,

moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.