Sala sportowa przy szkole nr 4  za dwa lata Sala sportowa przy szkole nr 4  za dwa lata
Na posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji podjęto istotne decyzje w sprawie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Na swojej... Sala sportowa przy szkole nr 4  za dwa lata

Na posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji podjęto istotne decyzje w sprawie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Na swojej stronie internetowej, radny Oleśnicy Paweł Bielański, wyraził swoją opinie na temat budowy sali przy szkole nr 4. Poniżej publikujemy treść.

Temat sali sportowej dla SP nr 4 to jedna z ważniejszych spraw, którym zajmuje się obecnie oleśnicki samorząd. Dlatego choć formalnie nie jestem członkiem Komisji Sportu i Rekrecji postanowiłem czynnie włączyć się w jej prace podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się na terenie szkoły.

Przypomnę, że środowisko szkolne „czwórki” od lat zabiegało u władz miasta o budowę przyszkolnej pełnowymiarowej sali sportowej, która pozwoli na właściwą organizację zajęć sportowych dla uczniów. Po ponad dekadzie starań rodziców i dyrekcji szkoły cel jest blisko – na posiedzeniu komisji padły jednoznaczne deklaracje burmistrza M. Kołacińskiego oraz dyrekcji ZBK, że jeszcze w tym roku zostanie opracowany projekt,  a w 2019 r rozpocznie się budowa oczekiwanej inwestycji.

Przy istniejącej salce gimnastycznej SP 4 powstanie nowoczesna sala sportowa

W trakcie posiedzenia przedstawiciel Rady Rodziców Mariusz Muszyński wyraził postulat, by nowa sala została połączona łącznikiem ze szkolnym budynkiem. Takie rozwiązanie poparł dyrektor SP 4 Kazimierz Ubowski oraz więszkośc obecnych radnych. Głównym argumentem takiej koncepcji było stworzenie dogodnych warunków komunikacji budynku szkoły z salą sportową, co dla dzieci ma szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimownym. Wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów bezpieczeństwa pożarowego dla takiego rozwiązania wyjaśnił obecny na posiedzeniu komisji Andrzej Ficher – zastępca komendata Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Wobec takiego stanowiska dyrekcja ZBK odstąpiła od pomysłu opracowania alternatywnego projektu tj. koncepcji z oddzielną salą sportową – nie połączoną łącznikiem z budynkiem szkoły. Dyrekcja ZBK jednocześnie zdeklarowała, że jeszcze w roku bieżącym opracowany będzie projekt sali sportowej oraz rozpoczęta zostanie procedura pozyskania pozwolenia na budowę. Kierownik ds. inwestycji ZBK Jacek Kowalski poinformował, że planuje się pomieścić w sali boisko do piłki ręcznej o powierzchni 40×20 m, czyli powierzchnia całej sali wyniesie ok. 55×30 m plus pomieszczenia szatniowo-socjalne.  W opracowanym projekcie ma znaleźć się również miejsce dla sztucznej ścianki wspinaczkowej, która dodatkowo ma uatrakcyjnić funkcjonalność sali.

Przedstawiciele rady rodziców zgłosili wątpliwości co do wysokości dedykowanych funduszy na opracowanie projektu budowlanego (ZBK zarezerwowało kwotę 60 tys. zł), wspominając jednocześnie, że od poprzednich włodarzy miasta niejednokrotnie słyszeli zapewnienia, że sala powstanie, a później okazywało się, że w budżecie miasta nie znaleziono środków na ten cel. W odpowiedzi burmistrz Kołaciński jednoznacznie zdeklarował, że funduszy nie zabraknie, zarówno na projekt jak i budowę sali, wskazując jako ważny argument wzrost ilości uczniów w SP nr 4  po reformie oświaty. Decyzja o budowie tym samym zapadła. Nowoczesna sala sportowa przy „czwórce”powstanie za 2 lata. 

Źródło: www.bielanski.e-samorzadowiec.pl

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.