Starosta wyjaśnia informację w sprawie zwrotu dotacji  na PDPS w Ostrowinie Starosta wyjaśnia informację w sprawie zwrotu dotacji  na PDPS w Ostrowinie
Do redakcji portalu www.tvolesnica.pl  trafiło pismo  od Starosty Oleśnickiego Wojciecha Kocińskiego, w którym wyjaśnia informacje dotyczące zwrotu dotacji Wojewody Dolnośląskiego na... Starosta wyjaśnia informację w sprawie zwrotu dotacji  na PDPS w Ostrowinie

Do redakcji portalu www.tvolesnica.pl  trafiło pismo  od Starosty Oleśnickiego Wojciecha Kocińskiego, w którym wyjaśnia informacje dotyczące zwrotu dotacji Wojewody Dolnośląskiego na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Poniżej publikujemy treści nadesłane do redakcji.

„W ostatnich dniach na portalu „mojaolesnica.pl”  ukazały się artykuły dotyczące dotacji Wojewody Dolnośląskiego na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. W/w artykuły zawierają nieścisłości a nawet zakłamania, które poniżej chciałbym szerzej wyjaśnić.

Dnia 04.01.2018 r. czytamy np., że ”PDPS nie był wnioskodawcą do budżetu, to PCPR korygował na bieżąco wysokość środków potrzebnych w tym zakresie i informował na bieżąco dział finansowy Starostwa w zakresie potrzeb oraz korygowania planów finansowych…”. Stwierdzenie to jest nieprawdziwe! Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, tak jak i inne jednostki organizacyjne Powiatu Oleśnickiego, samodzielnie każdego roku przygotowuje swój budżet w oparciu o własne wyliczenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nigdy nie opracowywało i nie opracowuje planu budżetu PDPS Ostrowina, ani go nawet nie opiniuje.

 Dnia 05.01.2018 r. w ramach kontynuacji tematu w artykule pt. „PCPR źle rozliczał dotację?” napotykamy wypowiedź pana Marka Czarneckiego, który stwierdza co następuje: „Nie przypominam sobie, aby za czasów mojego kierowania PCPR-em doszło do konieczności zwrotu dotacji z województwa. Bieżące rozliczanie dotacji chyba nie wyglądało tak, jak powinno”. Stwierdzenie, że były dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie przypomina sobie „zwrotu dotacji”, nie oznacza, że taki fakt nie miał miejsca.  Każdego roku dokonywana jest korekta planu dotacji. Dla przykładu załączam kopie pism z roku 2014 skierowanych do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy podpisanych przez pana dyrektora Marka Czarneckiego, a dotyczących zmniejszenia dotacji dla PDPS Ostrowina:

1) 18.06.2014 roku zmniejszenie o 16 082,00 zł

2) 02.09.2014 roku zmniejszenie o 28 144,00 zł

3) 16.09.2014 roku zmniejszenie o 16 083,00 zł

4) 18.11.2014 roku zmniejszenie o 34 175,00 zł

5) 01.12.2014 roku zmniejszenie o 36 186,00 zł

Kolejny zapis „-Przede wszystkim chodzi o monitorowanie przekazywania tej dotacji. Dom pomocy ma obowiązek przekazywać co miesiąc raporty na temat liczby mieszkańców i wysokości dopłaty, jaka jest konieczna w przypadku mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku. PCPR na tej podstawie informuje – przynajmniej tak było za czasów mojego kierowania jednostką – Wydział Finansowy Starostwa o zapotrzebowaniu na przekazywane przez wojewodę środki finansowe. Skoro wojewoda przekazał więcej w stosunku do potrzeb wynikających z bieżącego utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, to należało skorygować do faktycznych potrzeb i zmienić harmonogram przekazywania środków finansowych – dodaje”.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że od roku 2004 przyznawana jest tzw. „dotacja wojewody” na mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku (tzw. stare zasady). Dotacja ta dotyczy tylko tych mieszkańców. Na utrzymanie pozostałych osób dokładają się gminy. Korekta planu na „dotację wojewody” występuje rokrocznie. Zmniejszenie dotacji wynika np. z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej. Jeżeli np. wystąpi zgon pensjonariusza w miesiącu maju, a dotacja zaplanowana była na cały rok, to musi nastąpić korekta planu. Zmniejszenia dotacji następują w związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

Po tym wyjaśnieniu wracamy do tematu. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie co roku wylicza kwotę średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca. Kwota ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PDPS co miesiąc raportuje do PCPR:

– dochód uzyskany z odpłatności za miesiąc poprzedni w przeliczeniu na mieszkańca

– średni miesięczny koszt utrzymania pomniejszony o dochody – kwota ta, to kwota rzeczywista jaką może zwrócić Wojewoda na osobę przyjętą przed 1 stycznia 2004 roku.

W załączeniu zamieszczam tabelę nr 1 dotyczącą przykładowych lat i stanu na 30 czerwca danego roku. Z jej analizy wynika wyraźnie, że gdy kwota dotacji jest większa niż średni miesięczny koszt utrzymania pomniejszony o dochody, to powstaje różnica do korekty planu. Ponadto jeśli w ciągu roku nastąpi zgon osoby na tzw. starych zasadach to oczywiście trzeba skorygować plan dotacji, co pokazuje tabela nr 2. W tych latach PCPR-em zarządzał pan Marek Czarnecki.

Wysokość „dotacji wojewody” pozostawiona na pensjonariuszy umieszczonych w PDPS Ostrowina na tzw. starych zasadach, wynika ze średniego miesięcznego kosztu utrzymania pomniejszonego o dochody. Zgodnie z definicją art.6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku, średni miesięczny koszt utrzymania tylko i wyłącznie wylicza PDPS Ostrowina i nie ma możliwości korygowania tej kwoty przez kogokolwiek – o czym powinien wiedzieć pan Marek Czarnecki.

Oczywiście hipotetycznie, gdyby kwota ta była wyższa, to zmniejszenie planu dotacji byłoby mniejsze.

Nie można też nie zauważyć, iż od 2004 roku zmniejsza się liczba osób umieszczonych na tzw. starych zasadach. Dla przykładu w 2011 roku na 290 mieszkańców PDPS, aż 253 było na starych zasadach, co dawało 87% ogółu liczby mieszkańców. Natomiast w roku 2017 na 316 mieszkańców już 186 było na starych zasadach, co daje 58,86% ogółu liczby mieszkańców.

Ponadto od 2011 roku do 2017 roku zmniejsza się średni miesięczny koszt utrzymania pomniejszony o dochody (30.06.2011 rok 2294,56 zł, a na 30.06.2017 roku 2109,18 zł), a wzrasta dotacja Wojewody (2011 rok kwota 1802,52 zł a w 2017 roku 2486,31 zł).”

 

 

                                                                                             Wojciech Kociński

                                                                                             Starosta Oleśnicki

TABELE Z DANYMI:

 

DOKUMENTY NADESŁANE OD STAROSTWA:

DOK 1

DOK 2

DOK 3

DOK 4

DOK 5

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.