Świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie – „Dobry start”.
Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać... Świadczenie – „Dobry start”.

Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

 We wniosku prosimy wskazać aktualny adres e-mailowy, w celu możliwości potwierdzenia przyznania świadczenia.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w :

  1. MOPS Oleśnica, ul. Kilińskiego 2
  2. MOPS Oleśnica, Wojska Polskiego 13 ( sekretariat).
  3. Szkole Podstawowej nr 6 ul. Kleeberga 4

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych. Informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.