XIX Rajd rowerowy XIX Rajd rowerowy
3 maja 2018 roku odbędzie się Biało-Czerwony XIX Oleśnicki Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Zbiórka rozpocznie się na Oleśnickim Rynku ... XIX Rajd rowerowy

3 maja 2018 roku odbędzie się Biało-Czerwony XIX Oleśnicki Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Zbiórka rozpocznie się na Oleśnickim Rynku  o godz. 9:30. Natomiast start rajdu  o godzinie 10:00,  meta znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Oleśnicy. Koniec planowany jest około godziny 15:00.  Zapisy można dokonywać  do  23  kwietnia 2018 r w Sklepie Rowerowym „WALBI” na ul. Sejmowej w Oleśnicy.

Wpisowe: Uczestnicy Rajdu  ponoszą  koszty wpisowego w kwocie 15 złotych, które zostanie przeznaczone bezpośrednio na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Rajdu. Zapewniamy  bufet kolarski.

W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane!

Trasa: Rajd odbędzie się na pętli o długości ok. 32,4  km  przy otwartym ruchu samochodowym. Oleśnica – Bogusławice – Wyszogród – Wszechświęte – Solniki Wielkie – Zawidowice – Zbytowa – Zimnica (półmetek) – Ligota Wielka  – Oleśnica.,  Stadion Miejski w Oleśnicy. Trasa Rajdu będzie oznakowana białymi strzałkami namalowanymi na powierzchni drogowej   w miejscach zmian kierunku jazdy wraz z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych. Na trasie Rajdu uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy i zasady kodeksu drogowego i poruszać się po drogach  w kolumnach 10 – 15 osobowych w odstępach 200 metrowych pomiędzy kolumnami. W każdej grupie z przodu i z tyłu jechać będą opiekunowie  grup w oznaczonych żółtych kamizelkach. Rajd przebiegać będzie przy otwartym ruchu kołowym. Miejsca niebezpieczne /w tym skrzyżowania/ zostaną zabezpieczone przez Policję poprzez krótkotrwałe zamknięcia ruchu celem płynnego przejazdu uczestników Rajdu. W miejscowości  Zimnica organizator przewiduje POSTÓJ na terenie boiska piłkarskiego podczas którego podany będzie posiłek regeneracyjny, rozegrane zostaną konkurencje sprawnościowe , wręczane będą nagrody oraz przeprowadzone pogadanki na tematy związane                z promocją zdrowia zasadami zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniu przemocy i nadużywania alkoholu i środków odurzających. Przewidziano znakowanie rowerów przez Policję.

Nagrody: Na początku Rajdu wręczone zostaną pamiątkowe plakietki dla wszystkich uczestników,  oraz woda mineralna i słodycze. Na postoju w  Zimnicy  zostaną przeprowadzone konkurencje sprawnościowe dla dzieci, w których wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody  niespodzianki. Dodatkowo przewidziane są nagrody niespodzianki dla uczestników Rajdu.

Zabezpieczenie: Organizatorzy zapewniają na trasie Rajdu pierwszą pomoc medyczną oraz techniczną. Kolumnę Rajdu będzie zamykał samochód techniczny,  który będzie oznaczony napisem   ,,Koniec Rajdu”.

Organizatorami rajdu są: Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy „Junior” w Oleśnicy, Powiatowy Szkolny Związek w Oleśnicy, OKR „ATOL” w Oleśnicy, oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Orlik 2012 i Bajk Stajl Oleśnica.

Rajd współfinansowany jest ze środków własnych oraz z budżetu Powiatu Oleśnickiego, Miasta Oleśnicy, Gminy Oleśnica i PCEiK w Oleśnicy.

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.