XL sesja Rady Miasta Oleśnicy XL sesja Rady Miasta Oleśnicy
O godz 14 rozpoczyna się XL sesja Rady Miasta Oleśnicy.  Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie... XL sesja Rady Miasta Oleśnicy

O godz 14 rozpoczyna się XL sesja Rady Miasta Oleśnicy. 

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie z działalności na Zamku Książęcym w Oleśnicy za 2017 r. oraz plany na rok 2018.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
b) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica,
c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2018,
d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
e) zmian budżetu na 2018 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
11. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

LINK DO TRANSMISJI:

www.olesnica.pl


Źródło transmisji : Urząd Miasta Oleśnica

 

Nikt nie skomentował tego artykułu

może chcesz go skomentować?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.